მომსახურება

კომპანია “მეგატრანსი” უზრუნველყოფს ამიერკავკასიის რეგიონში (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი)

 • საკონტეინერო გადაზიდვებს
 • საავტომობილო გადაზიდვებს
 • ნაკრები ტვირთების გადაზიდვებს
 • სარკინიგზო გადაზიდვებს
 • არაგაბარიტული და მალეფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვებს
 • ტვირთების გადატვირთვას გემებიდან და საზღვაო კონტეინერებიდან სარკინიგზო ვაგონებში და საბაჟო ფორმალობების შესრულებას
 • საჰაერო გადაზიდვებს
 • ავტოიმპორტს იაპონიიდან და აშშ-დან
 • დახურულ ავტოაუქციონებში მონაწილეობა
 • ავტომანქანის შიდა ტრანსპორტირება
 • ავტომანქანის კონტეინერში ჩატვირთვა და ტრანსპორტირება ბათუმამდე და ფოთამდე
 • კონტეინერისა და ავტომანქანის მიღებისათვის ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
 • ავტომანქანის კარებამდე მიტანა ავტომზიდით (საჭიროების შემთხვევაში)