კონტაქტი

შპს მეგატრანსი                                                                          MEGATRANS LTD
გაგარინის ქ.9                                                                              9 STR. GAGARINI
0160 ქ.თბილისი                                                                        0160 TBILISI, GEORGIA
ტელ: 032 2359002;                                                                    TEL: 032 2359002
032 2369087                                                                               032 2369087                E-mail: megatrans@megatrans.com.ge                                                                                          sales@megatrans.com.ge